Dohody a zmluvy

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Cena/MJ
Množstvo

000689

Tlačivo Eko120 - Pracovná zmluva

ks
0,10

001880

Tlačivo Eko190 - Dohoda o pracovnej činnosti 

ks
0,10

001881

Tlačivo Eko190 - Dohoda o vykonaní práce

ks
0,10

001295

Tlačivo Še301309 - Dohoda o vykonaní práce 

ks
0,05