Pokladničné doklady a potvrdenky

1 2
Obrázok
Kód
Popis
MJ
Cena/MJ
Množstvo

005369

Pokladničná kniha nečíslovaná SU036

ks
1,97

000170

Tlačivo EKO0021 Príjmový pokladničný doklad obyčajný

ks
0,70

002360

Tlačivo Eko0521 Príjmový pokladničný doklad bez DPH

ks
0,70

002361

Tlačivo Eko0522 Príjmový pokladničný doklad bez DPH

ks
0,62

000169

Tlačivo Eko1021 Príjmový pokladničný doklad prepisovací

ks
1,30

004648

Tlačivo Eko1121 Príjmový pokladničný doklad (2 x DPH) - samoprepis

ks
1,30

004196

Tlačivo Eko1521 Príjmový pokladničný doklad bez DPH - samoprepis

ks
1,30

005248

Tlačivo Eko2121 Príjmový pokladničný doklad (2 x DPH)

ks
0,78

005410

Tlačivo Ig043 Príjmový pokladničný doklad s DPH

ks
0,54

001741

Tlačivo Ig044 Príjmový pokladničný doklad s DPH - samoprepis

ks
1

003100

Tlačivo Ig167 - Príjmový pokladničný doklad s DPH - dvojfarebný

ks
0,80

003055

Tlačivo Ig171 - Príjmový pokladničný doklad s DPH - samoprepis

ks
1

001733

Tlačivo Ig193 - Príjmový pokladničný doklad bez DPH

ks
0,70

003101

Tlačivo Ig310 - Príjmový pokladničný doklad číslovaný - samoprepis

ks
0,90

003994

Tlačivo Ig320 - Príjmový pokladničný doklad bez DPH - samoprepis

ks
0,90

000173

Tlačivo EKO0022 Výdavkový pokladničný doklad obyčajný

ks
0,70

000172

Tlačivo Eko1022 - Výdavkový pokladničný doklad - samoprepis

ks
1,30

005571

Tlačivo Eko1122 Výdavkový pokladničný doklad (2 x DPH) - samoprepis

ks
1,02

004649

Tlačivo Eko2122 Výdavkový pokladničný doklad (2 x DPH)

ks
0,90

003914

Tlačivo Ig052 Výdavkový pokladničný doklad s DPH - samoprepis

ks
1

003937

Tlačivo Ig172 - Výdavkový pokladničný doklad s DPH - samoprepis

ks
1

001734

Tlačivo Ig194 - Výdavkový pokladničný doklad bez DPH 

ks
0,63

003995

Tlačivo Ig321 - Výdavkový pokladničný doklad bez DPH - samoprepis 

ks
1

000186

Tlačivo Eko179 - Kniha pokladnice - servis 

ks
1,44

004252

Tlačivo Ig033 - Pokladničná kniha prepisová (50 x 2) 

ks
3,25

1 2