Práca a mzdy

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Cena/MJ
Množstvo

001011

Evidencia dochádzky - úzka 

ks
0,10

001313

Tlačivo - Evidencia dochádzky - široká 

ks
0,10

000923

Tlačivo Ig015 Evidencia dochádzky 42 x 15 cm

ks
0,05

000351

Tlačivo Ig016 Evidencia dochádzky A3

ks
0,10

000929

Tlačivo Eko178 - Kniha príchodov a odchodov (100 listov) 

ks
3,90

003668

Tlačivo Eko178/1 - Kniha príchodov a odchodov (50 listov) 

ks
2,20

000178

Tlačivo Eko180 - Kniha príchodov a odchodov motorového vozidla

ks
2,10

000548

Tlačivo Ig061 - Kniha príchodov a odchodov (30 listov) 

ks
0,83

002576

Tlačivo Ig189 - Kniha príchodov a odchodov 

ks
1,33

000688

Tlačivo Eko0047 Dovolenka

ks
0,70

000192

Tlačivo Ig012 Dovolenka

ks
0,60

004878

Tlačivo Ig912 - Dovolenka A6 - samoprepis

ks
0,99

001010

Tlačivo Eko0048 Priepustka A6

ks
0,68

002753

Tlačivo Eko0048/1 Priepustka A7

ks
0,50

000540

Tlačivo Ig039/SB043 - Priepustka A7 (100 listov) 

ks
0,44

000187

Tlačivo Eko0045 Osobná karta na zverené produkty

ks
0,10

004668

Tlačivo Eko0855 Stravenky

ks
3,24

002432

Tlačivo Eko0907 Výplatné vrecká

ks
0,10

003870

Tlačivo Ig075 - Výplatné vrecká C6

ks
0,09

002342

Tlačivo Eko0713 Cestovný príkaz A5

ks
0,07

000661

Tlačivo Še301339 - Cestovný príkaz A5 

ks
0,03